Zarząd

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ (kadencja 2020/2024)

 • Prezes Zarządu Oddziału - dr Iwona Mazur

Członkowie Zarządu:

 • Wiceprezes: Joanna Chromiec
 • Wiceprezes: Maciej Sokołowski
 • Sekretarz: dr Piotr Karniej
 • Skarbnik: Janusz Jerzak
 • Członek: Andrzej Martynow
 • Członek: dr Jacek Klakocar
 • Członek: Bożena Łapińska

Komisja Rewizyjna Oddziału Dolnośląskiego (kadencja 2020/2024):

 • Przewodnicząca: Elżbieta Ponczkowska
 • Katarzyna Tatoń - Sokołowska
 • Mariola Dudziak 

Korespondencję do Komisji Rewizyjnej prosimy kierować na adres: Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego, ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych


Sąd Koleżeński Oddziału Dolnośląskiego (kadencja 2020/2024):

 • Przewodniczący: Jarosław Kozera
 • Marzena Lisiecka
 • dr Stanisław Manulik

Korespondencję do Sądu Koleżeńskiego prosimy kierować na adres Zarządu Oddziału 


Delegaci na Walny Zjazd STOMOZ (kadencja 2020/2024):

 1. Iwona Mazur
 2. Krystyna Barcik
 3. Paweł Błasiak
 4. Joanna Chromiec
 5. Mariola Dudziak
 6. Maciej Gogół
 7. Janusz Jerzak
 8. Piotr Karniej
 9. Jacek Klakocar
 10. Jarosław Kozera
 11. Bożena Łapińska
 12. Andrzej Martynow
 13. Elżbieta Ponczkowska
 14. Maciej Sokołowski
 15. Katarzyna Tatoń - Sokołowska
Zarząd