Linki

Zarząd Główny STOMOZ - koordynuje i nadzoruje wszystkie oddziały regionalne Stowarzyszenia. Jest instancją nadrzędną w stosunku do Zarządu Oddziału. Przy Zarządzie Głównym działa Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński, które nadzorują zgodnie ze swoimi kompetencjami wszelkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem wszystkich oddziałów w całym kraju. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Siedzibą Zarządu Głównego jest m. st. Warszawa. www.stomoz.pl


 

Oddział Centralny STOMOZ - powstał w styczniu 1992 roku, obejmuje swoim zasięgiem dawne województwa: łódzkie, płockie, piotrkowskie, sieradzkie, skierniewickie i częstochowskie. Jest drugim pod wględem ilości członków oddziałem STOMOZ. Oddział prowadzi prężną działalność szkoleniową i edukacyjną dla menedżerów opieki zdrowotnej, jako jeden z pierwszych, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim i SGH,  rozpoczął cykl szkoleń dla dyrektorów i głównych księgowych szpitali. Strona domowa Oddziału


 

Ministerstwo Zdrowia - odpowiedzialne jest za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej Państwa, jest projektodawcą ustaw, rozporządzeń, zarządzeń mających zastosowanie w sektorze zdrowia. STOMOZ od wielu lat należy do instytucji konsultujących nowotworzone akty prawne, zarówno w ramach konsultacji społecznych jak również w trakcie indywidualnych spotkań z osobami decyzyjnymi. www.mz.gov.pl


 

Rządowe Centrum Legislacji - od stycznia 2012r. jest jedynym publikatorem wszystkich aktów prawnych: Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, a także jako jedyne publikuje te dokumenty w postaci plików PDF. Wszystkie pliki są podpisane podpisem elektronicznym. Na stronie RCL można zapoznać się z procesem legislacyjnym każdego aktu prawnego,wynikającego z rządowej inicjatywy ustawodawczej. www.rcl.gov.pl 


 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia - jest sercem systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w  Polsce. Podlegają jej wszystkie Oddziały Wojewódzkie NFZ. Fundusz jest jedynym publicznym płatnikiem za świadczenia zdrowotne udzielone osobom ubezpieczonym. Przychody z tytułu kontraktów z NFZ stanowią dla większości podmiotów medycznych podstawowe źródło przychodu. www.nfz.gov.pl