O nas

Historia Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej sięga roku 1991. W tym samym roku rozwiązano Układ Warszawski, odbyła się pierwsza w historii sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a pod koniec tego roku Polska została oficjalne podłączona do internetu.

W tym samym roku pierwsi absolwenci Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanego i kierowanego przez dr Katarzynę Tymowską, postanowili założyć Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem napisanym z okazji 20-lecia STOMOZ przez Marka Wójtowicza - drugiego Prezesa Zarządu Głównego i Piotra Karnieja - obecnego Sekretarza Oddziału Dolnośląskiego. Artykuł opublikowany został w czasopiśmie Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 00–00).

O nas