Stanowisko MZ w sprawie udzielania komercyjnych usług medycznych w SPZOZ

Publikacja: 15-08-2022

Dzięki uprzejmości Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udostępniamy Państwu interpretację Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości wykonywania komercyjnych usług medycznych w SPZOZ-ach.