Stanowisko NRL w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w roku 2013

Publikacja: 15-08-2022

Przedstawiamy stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w roku 2013.

Zmiana ta może nieść z sobą poważne konsekwencje finansowe dla podmiotów leczniczych, w których zatrudnieni są rezydenci.