Stanowisko GIF w sprawie aptek szpitalnych lub działów farmacji szpitalnej w podmiotach leczniczych

Publikacja: 15-08-2022

Poniżej przedstawiamy pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego kierowane do Prezesa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ w sprawie wyjaśnienia komunikatu GIF na temat obowiązku tworzenia w każdym podmiocie leczniczym apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej.

W piśmie uszczegółowiono jakie podmioty lecznicze mają taki obowiązek.