Fundusz szkoleniowy członków Oddziału

Publikacja: 15-08-2022

Decyzją Zarządu Oddziału Dolnośląskiego utworzony został Fundusz Szkoleniowo - Wyjazdowy członków Oddziału, dzięki któremu istnieje możliowść wpłat na rzecz przyszłych wyjazdów studyjnych.

Członkowie Oddziału Dolnośląskiego mogą wpłacać na nowe - osobne od wpłat składek członkowskich - konto dowolne kwoty, które będą przypisywane do nich i z których będą mogli korzystać na sfinansowanie udziału własnego w wyjazdach i szkoleniach organizowanych przez STOMOZ.

Wpłaty dokonywane przez członka Oddziału na rachunek bankowy Funduszu nie mogą być przeksięgowane ani przekazywane w inny sposób na rzecz składek członkowskich. 

Środki zgromaczone przez członka Oddziału na rachunku bankowym Funduszu mogą być przekazane na sfinansowanie udziału członka w szkoleniu, wyjeździe, na pisemne (lub e-mailowe) polecenie członka, którego środki są własnością. Środki zgromadzone przez członka na rachunku Funduszu mogą być zwrócone w pełnej wysokości, na pisemne lub elektroniczne żądanie członka Oddziału.

Numer rachunku: 53 1090 2590 0000 0001 3555 6252

Tytuł wpłaty: imię + nazwisko, wpłata na fundusz szkoleniowy

Do pobrania: Regulamin Funduszu Wyjazdowo - Szkoleniowego

Fundusz szkoleniowy członków Oddziału