Nowa Prezes Zarządu Oddziału

Publikacja: 15-08-2022

Dotychczasowa Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Iwona Mazur złożyła na ręce członków uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału rezygnację z pełnionej funkcji z powou wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego STOMOZ.

Uczestnicy zebrani we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.09.2016 wybrali na nową Prezes Zarządu Oddziału Krystynę Barcik - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Ze względu na zwolnienie przez Krystynę Barcik stanowiska członka Zarządu, w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, członkiem Zarządu została Iwona Mazur.

Ustępującej Pani Prezes Zarządu Oddziału i jednocześnie Prezes Zarządu Głównego składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Oddziału, mamy nadzieję że jej dalsza aktywność na rzecz całego STOMOZ-u będzie korzystna nie tylko dla nas, ale dla wszystkich koleżanek i kolegów - członków naszej organizacji w całym kraju. 

Nowej Pani Prezes życzymy samych sukcesów i liczymy na owocną współpracę co najmniej do końca kadencji obecnych władz.

Nowa Prezes Zarządu Oddziału