Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej

Publikacja: 15-08-2022

Zapraszamy członków STOMOZ do udziału w sympozjum "Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej. Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących", które odbędzie się w Zamku "Książ" w Wałbrzychu w dniu 26.08.2016.

Oddział Dolnośląski STOMOZ jest Partnerem tego sympozjum, jego tematyka obejmuje:

 • zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy o Działalności Leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Zakład Leczniczy jako nowa definicja. Zmiana definicji przedsiębiorstwa i jej skutki
 • nowe obowiązki podmiotów leczniczych
 • nowe regulacje dotyczące SPZOZ-ów
 • zmiany w statutach i regulaminach
 • zmiany dotyczące indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i lekarskiej
 • zmiany w prowadzeniu i tworzeniu podmiotów leczniczych
 • nowe regulacje dotyczące samorządowych spółek medycznych
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych
 • raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej – terminy
 • regulacje dotyczące ujemnego wyniku finansowego
 • obowiązek likwidacji podmiotu leczniczego
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządowe
 • przekazywanie podmiotów leczniczych innym jednostkom samorządowym
 • możliwości finansowania podmiotów leczniczych przez JST
 • konkurs ofert – zasady
 • obowiązek raportowania do organu tworzącego i NFZ danych na temat udzielonych świadczeń

 

Wykładowcami będą dr Maciej Dercz i mec. Tomasz Rek - wybitni prawnicy zajmujący się działalnością leczniczą, autorzy publikacji dotyczących prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia.

 

Szczegóły i dokumenty rejestrowe są dostępne na stronie: http://naszbiznes24.pl/sympozjum-skutki-zmian-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-walbrzych-zamek-ksiaz/

Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej