Nowe władze Oddziału Dolnośląskiego

Publikacja: 15-08-2022

Zakończyło się już XXII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Ponad 30 członków zwyczajnych przyjechało do Sycowa aby wybrać nowe władze Oddziału. 

Poprzedni Zarząd uzyskał absolutorium, zaś Prezesem nowego Zarządu Oddziału została ponownie Iwona Mazur. Wiceprezesami zostali wybrani Piotr Karniej i Maciej Sokołowski. Joanna Chromiec została Sekretarzem  - Członkiem Zarządu, a Magdalenę Dylewicz wybrano Skarbnikiem - Członkiem Zarządu. Członkami Zarządu zostali także Krystyna Barcik i Janusz Jerzak.

 

Komisję Rewizyjną tworzą: Janina Hulacka (przewodnicząca), Jacek Klakocar i Janusz Wróbel, zaś Sąd Koleżeński: Jarosław Kozera (przewodniczący), Stanisław Manulik i Izabela Witczak.

 

Jednym z ważnych punktów Walnego Zgromadzenia było spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia panem Wiceministrem Zdrowia Piotrem Warczyńskim. Podczas tego spotkania członkowie STOMOZ mogli zapoznać się z planowanymi przez Ministerstwo zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu i finansowaniu opieki zdrowotnej w następnych miesiącach.

 

Nowe władze Oddziału Dolnośląskiego