Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

Publikacja: 15-08-2022

Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków Oddziału Dolnoślaskiego STOMOZ do udziału w Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym, które odbędzie się w dniach 3 - 4 czerwca 2016r. od godz. 10.00 w Hotelu "Aroma - Stone" w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 81. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu zjazdu zostaną opublikowane w późniejszym terminie i równocześnie przekazane członkom STOMOZ na adresy e-mailowe.

dr Iwona Mazur
Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy