Ostrzeżenie przed wyłudzeniem opłat z tytułu rejestracji podmiotów leczniczych

Publikacja: 15-08-2022

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie do podmiotów leczniczych trafiają pisma "Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych", sugerujące koniecznośc zapłaty za wpis do rejestru, niezbędny do prowadzenia działalności leczniczej.

Informujemy, że pisma te są próbą wyłudzenia i nie dotyczą ogólnopolskiego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (prowadzonego przez Ministra Zdrowia).

Uważna lektura pisma pozwala ustalić, że:

  • pismo jest w istocie ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego – co zostało wskazane w stopce pisma bardzo małym drukiem.
  • jako podstawę utworzenia "Rejestru..." wskazano art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc jest to zwyczajna firma,
  • gdyby ktoś dobrowolnie wpisał się do tego "Rejestru" to zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej wgląd do niego jest możliwy tylko w siedzibie firmy, czyli w Poznaniu,
  • w piśmie wskazano, że rejestracja Świadczeniodawcy w Rejestrze jest irrelewantna dla dalszego prowadzenia działalności leczniczej. Dla wyjaśnienia za Słownikiem Języka Polskiego wskazujemy, że "irrelewantny" oznacza "nieistotny"!!!

Prosimy powiadomić Państwa współpracowników i znajomych o próbie takiego wyłudzenia i pod żadnym pozorem nie odpowiadać na to pismo, przekazując je Policji lub Prokuraturze. Prosimy nie wpłacać żadnych pieniędzy z tego tytułu. 

Poniżej prezentujemy pismo jakie otrzymał jeden z naszych kolegów (plik PDF do ściągnięcia).

Ostrzeżenie przed wyłudzeniem opłat z tytułu rejestracji podmiotów leczniczych