Seminarium naukowe Zespołu "Avicenna"

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 18 grudnia 2015r. w Krakowie odbyło się jubileuszowe Seminarium Naukowe Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna", związane z 10 - leciem Zespołu i 15 - leciem polsko - francuskiej współpracy Universite Paris 13 Sorbonne - Cite i polskich uczelni w kształceniu menedżerów opieki zdrowotnej.

Seminarium zostało zorganizowane w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniersytetu Jagiellońskiego. Oddział Dolnośląski STOMOZ był partnerem strategicznym seminarium. Jego inicjatorem był Kierownik Zespołu "Avicenna" prof. dr hab. Jan Stępniewski - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i em. profesor Universite Paris 13 Sorbonne - Cite.

W posiedzeniu wzięli udział zarówno naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania w ochronie zdrowia, nauk o zdrowiu i zdrowia publicznego, jak również praktycy - dyrektorzy podmiotów leczniczych: 

 • prof. dr hab. Jan Stępniewski (Uniwersytet Jagielloński, em. prof. Universite Paris 13)
 • dr hab. Wiktor Adamus, prof. WSU (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Klich, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. UMW (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Maria Węgrzyn (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr Iwona Mazur (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • dr Piotr Karniej (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • dr Joanna Jończuk (Politechnika Białostocka)
 • dr Beata Buchelt (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Leszek Michalczyk (Uniwersytet Gdański)
 • dr Tomasz Sierpowski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
 • dr Anna Ludwiczak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • mgr Janina Hulacka (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu)
 • lek. Piotr Trybalski (Szpital Miejski w Zabrzu)
 • lek. stom. Zofia Orzechowsska (Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie)

Przedmiotem obrad były wyzwania profesjonalnego doradztwa na rzecz ochrony zdrowia w nadchodzącym czasie, rola ekspertów z zakresu zarządzania w tworzeniu strategii i jej operacjonalizacji w podmiotach leczniczych, jak również plany rozwoju Zespołu "Avicenna". 

Posiedzenie naukowe zakończyła wspólna kolacja w Restauracji "Morskie Oko" na krakowskim Placu Szczepańskim. 

Oddział Dolnośląski STOMOZ jako partner strategiczny reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Oddziału dr Iwonę Mazur i V-ce Prezesa Zarządu Oddziału dra Piotra Karnieja. 

Seminarium naukowe Zespołu "Avicenna"