Współpraca Oddz. Dolnośląskiego z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

Publikacja: 15-08-2022

Oddz. Dolnośląski STOMOZ nawiązał porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach projektu "Bezpieczne warunki pracy w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce. Ergonomia w pracy menedżerów zdrowia i personelu medycznego". Projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) z siedzibą w Hamburgu. 

Celem projektu jest potrzeba podnoszenia świadomości prawnej i organizacyjnej w zakresie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika, w obszarze higienicznego i bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych i pracy menedżerów. 

Współpraca Oddz. Dolnośląskiego z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu