Oddz. Dolnośląski członkiem PIKMED

Publikacja: 15-08-2022

Oddział Dolnośląski STOMOZ decyzją Zarządu został członkiem Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Jest to inicjatywa zrzeszająca instytucje i organizacje działające na rynku opieki zdrowotnej (w tym stowarzyszenia, przedsiębiostwa, uczelnie medyczne), działające na rzecz wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia. 

Celem naszego członkostwa jest wspólny udział w projektach międzynarodowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmierzających do poprawy organizacji i jakości opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. STOMOZ w tym projekcie będzie pełnił rolę partnera merytorycznego.

Więcej na temat PIKMED: www.pikmed.pl 

Oddz. Dolnośląski członkiem PIKMED