Korespondencja z Prezesem NFZ

Publikacja: 15-08-2022

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ wystosował do Prezesa NFZ pisma w sprawie informacji o podziale dodatkowych środków finansowych na świadczenia zdrowotne, jak również w trybie dostępu do informacji publicznej wniosek o informację o liczbie osób ubezpieczonych na Dolnym Śląsku. Przedstawiamy do wiadomości całą korespondencję w tej sprawie.

 

Korespondencja z Prezesem NFZ