Międzynarodowe seminarium „System opieki geriatrycznej we Francji oraz współpraca szpitali z ośrodkami opieki senioralnej“

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 9 maja 2014r. we Wrocławiu z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ i Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "AVICENNA", działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium „System opieki geriatrycznej we Francji oraz współpraca szpitali z ośrodkami opieki senioralnej". 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Pan Jarosław Maroszek, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu dr Wioletta Niemiec, przedstawiciele Prezydenta Miasta Wrocławia, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dyrektorzy publicznych i prywatnych domów opieki społecznej działających na terenie Dolnego Śląska oraz dyrektorzy szpitali udzielających świadczeń geriatrycznych. Zespół "AVICENNA" reprezentowali: prof. dr hab. Jan Stępniewski, dr Iwona Mazur, dr Piotr Karniej, dr Anna Ludwiczak.

Gośćmi specjalnymi seminarium byli: Pan Riad Bouhafs - Dyrektor Regionalnej Agencji Zdrowia w Regionie Seine-Saint-Denis (Francja), Pan Mohamad Bouhamma - Dyrektor ds. Jakości w Grupie Vendome, będącej właścicielem 240 domów opieki senioralnej we Francji oraz dr Lotfi Azzabi - Dyrektor w Instytucie Spraw Międzynarodowych w Paryżu. Goście z Francji przedstawili warunki funkcjonowania i finansowania systemu opieki nad osobami starszymi, przekazali też polskim partnerom szereg rozwiązań, które mogą usprawnić opiekę senioralną w Polsce.

Dyskusja prowadzona była wokół problemów organizacyjnych i prawnych jakie dotykają systemu opieki senioralnej w Europie, w szczególności w kontekście starzenia się społeczeństwa. Francja znacznie bardziej niż Polska doświadcza tego problemu, jednak w odróżnieniu od Polski we Francji obowiązuje system ubezpieczenia pielęgnacyjno - opiekuńczego, które jest ważnym źródłem finansowania opieki niemedycznej w placówkach opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Uznanie uczestników seminarium wzbudziła bardzo profesjonalna organizacja, która możliwa była dzięki naszemu partnerowi - Europejskiemu Centrum Rozwoju Biznesu OTREK we Wrocławiu, który był gospodarzem spotkania.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy za udział w seminarium wszystkim uczestnikom, a w sposób szczególny dyrektorom domów opieki społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, którzy po raz pierwszy mieli okazję spotkać się w gronie dyrektorów szpitali i omówic wspólne problemy. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie rozwijana, a obecność menedżerów opieki społecznej na stałe wpisze się w działalność STOMOZ. 

Międzynarodowe seminarium „System opieki geriatrycznej we Francji oraz współpraca szpitali z ośrodkami opieki senioralnej“