Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału

Publikacja: 15-08-2022

W dniach 23 - 24 kwietnia 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Oddziału. Miejscem obrad był Hotel "Trzebnica" w Trzebnicy, znany członkom Oddziału z poprzedniego spotkania. Przedmiotem obrad Zgromadzenia były przede wszystkim wybory nowych władz Oddziału, a także przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu. Delegaci wzięli także udział w dyskusji na temat planowanych zmian legislacyjnych, jak również planów Oddziału Dolnośląskiego na kolejne lata. Walne Zgromadzenie wyraziło wolę organizacji na Dolnym Śląsku kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów całego Stowarzyszenia, jakie planowane jest na rok 2015.

W czasie Walnego Zgromadzenia Delegaci mieli możliwość wziąć także udział w dyskusji na temat pielęgniarek i opiekunów medycznych. Do udziału w tej debacie zaproszeni zostali m.in.

  • mgr Jolanta Kolasińska - konsultant wojewódzka ds. pielęgniarstwa dla woj. dolnośląskiego, p.o. Kierownik Zakładu Nauki Zawodu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  • mgr Urszula Olechowska - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
  • lek. Michał Rataj - z-ca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,
  • mgr Jolanta Bojara - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Szczegóły debaty są dostępne w odrębnym komunikacie (TUTAJ)

Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ było także okazją do przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wręczenia im odznak STOMOZ.  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału