Współpraca STOMOZ z PFSz i ZPOPiLU

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 8.03.2013r. w Rochnie k. Łodzi, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer podpisała umowy o współpracy z Polską Federacją Szpitali, którą reprezentował Prezes Zarządu dr Jarosław Fedorowski oraz Związkiem Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, który reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Goździkiewicz.

Partnerzy porozumienia zobowiązali się do współdziałania w zakresie opiniowania nowych aktów prawnych, tworzenia wspólnych inicjatyw, wzajemnego promowania swoich organizacji wśród członków, a także zainicjowali ogólnopolską kampanię "Pozytywnie o Ochronie Zdrowia", której celem jest poprawa wizerunku ochrony zdrowia w Polsce.

W dniu 8.03.2013r. w Rochnie k. Łodzi, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer podpisała umowy o współpracy z Polską Federacją Szpitali, którą reprezentował Prezes Zarządu dr Jarosław Fedorowski oraz Związkiem Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, który reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Goździkiewicz. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do współdziałania w zakresie opiniowania nowych aktów prawnych, tworzenia wspólnych inicjatyw, wzajemnego promowania swoich organizacji wśród członków, a także zainicjowali ogólnopolską kampanię "Pozytywnie o Ochronie Zdrowia", której celem jest poprawa wizerunku ochrony zdrowia w Polsce.

Porozumienie zostało podpisane w trakcie pierwszego w historii STOMOZ wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego ze wszystkimi Zarządzami Oddziałów Regionalnych. Miało ono roboczy charakter. Omówiono między innymi założenia zmian w dokumentach statutowych Stowarzyszenia, które będą poddane ocenie i głosowaniu Walnego Zjazdu, a także nakreślono plan działań organizacji na nabliższe miesiące. Ważnym punktem programu było omówienie aktualnych problemów sektora zdrowia w kontekście doniesień medialnych, projektowanych zmian prawnych i organizacyjnych sektora zdrowia, jak również wchodzącej w życie w tym roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/12/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

W trakcie zjazdu omówiono także aktualny stan prac nad wdrożeniem nowej strony internetowego Zarządu Głównego pod adresem www.stomoz.pl. Jej przygotowanie i prowadzenie powierzono Zarządowi Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ.

Współpraca STOMOZ z PFSz i ZPOPiLU