Nowy Zarząd Główny STOMOZ

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 23 listopada 2012r. w Rochnie k. Łodzi, podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów STOMOZ wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

W dniu 23 listopada 2012r. w Rochnie k. Łodzi, podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów STOMOZ wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Zgodnie ze zaktualizowanym statutem STOMOZ kadencja władz centralnych trwa 4 lata, a więc kolejny sprawozdawczo - wyborczy walny zjazd odbędzie się w roku 2016.

Prezes Zarządu Głównego:

 • Małgorzata Majer (Oddział Centralny)

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

 • Iwona Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • Janusz Atłachowicz (Oddział Dolnośląski)
 • Jan Czeczot (Oddział Warszawski)
 • Danuta Tarka (Oddział Centralny)
 • Zofia Orzechowska (Oddział Śląski)

 Ponadto wybrano nowy skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Beata Bokiej - przewodnicząca (Oddział Dolnośląski)
 • Andrzej Adamkiewicz (Oddział Centralny)
 • Krzysztof Makuch (Oddział Warszawski)
 • Tadeusz Duszyński (Oddział Lubelski)

 Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego STOMOZ zostali:

 • Piotr Karniej (Oddział Dolnośląski)
 • Krzysztof Kazimierczak (Oddział Centralny)

Nowym władzom Stowarzyszenia gratulujemy wyboru, liczymy na aktywną pracę na rzecz STOMOZ i życzymy samych sukcesów.

Nowy Zarząd Główny STOMOZ