Akceptacja planu NFZ na 2013 rok

Publikacja: 15-08-2022

Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zaakceptował plan finansowy NFZ na 2013 rok. Przychody ze składki mają wynieść 64,2 mld zł, koszty świadczeń opieki zdrowotnej 62,97 mld zł. Przychody ogółem - 66,7 mld zł. Rezerwa wynikająca z postępowań sądowych to 319 mln zł.

Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zaakceptował plan finansowy NFZ na 2013 rok. Przychody ze składki mają wynieść 64,2 mld zł, koszty świadczeń opieki zdrowotnej 62,97 mld zł. Przychody ogółem - 66,7 mld zł. Rezerwa wynikająca z postępowań sądowych to 319 mln zł.

Na leczenie szpitalne zostanie przeznaczone 27,24 mld zł, w tym 1,7 mld zł na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi, 1,34 mld zł na chemioterapię, w tym 671 mln zł na leki stosowane w chemioterapii. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna pochłonie 5,09 mld zł, podstawowa opieka zdrowotna 7,6 mld zł, rehabilitacja lecznicza – 1,9 mld zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 1 mld zł, opieka paliatywna i hospicyjna – 340 mln zł, świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – 1,5 mld zł. Refundacja leków ma wynieść 8,25 mld zł.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniono także rezerwę na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji w wysokości 482 mln zł, rezerwę na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych – 3,47 mld zł. Na koszty świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano 385 mln zł.

W budżet NFZ włączono koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego, na które w 2013 roku zarezerwowano – 1, 84 mld zł.

Oddziały wojewódzkie otrzymają łącznie 62,49 mld zł na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Dolnosląski otrzyma 4,76 mld zł, w w tym na leczenie szpitalne 2 mld zł, na AOS – 392 mln zł, na POZ – 573 mln zł. Oddział kujawsko-pomorski otrzyma 3,4 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 1,5 mld zł, na AOS – 256 mln zł, na POZ – 420 mln zł. Oddział lubelski otrzyma 3,55 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 1,55 mld zł, na AOS – 259 mln zł, na POZ – 447 mln zł. Oddział lubuski otrzyma 1,66 mld zl, w tym na leczenie szpitalne 643 mln zł, na AOS – 139 mln zł, na POZ – 201 mln zł. Oddział łódzki otrzyma 4,26 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 1,85 mld zł, na AOS – 305 mln zł, na POZ – 512 mln zł. Oddział małopolski otrzyma 5,3 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 2,3 mld zł, na AOS – 434 mln zł, na POZ – 643 mln zł. Oddział mazowiecki otrzyma 8,8 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 4 mld zł, na AOS 714 mln zł, na POZ– 1 mld zł. Oddział opolski otrzyma 1,58 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 648 mln zł, na AOS 120,9 mln zł, na POZ – 188 mln zł. Oddział podkarpacki otrzyma 3,3 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 1,38 mld zł, na AOS – 253 mln zł, na POZ – 414 mln zł. Oddział podlaski otrzyma 1,9 mld zł, w tym 838 mln zł na leczenie szpitalne, na AOS - 177 mln zł, na POZ – 233 mln zł. Oddział pomorski otrzyma 3,6 mld zł, w tym na leczenie szpitalne 1,55 mld zł, na AOS – 316 mln zł, na POZ – 414 mln zł. Oddział śląski otrzyma 7,59 mld zł, w wtym na leczenie szpitalne – 3,3 mld zł, na AOS – 706 mln zł i na POZ – 913 mln zł. Oddział świętokrzyski otrzyma 2,1 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 847 mln zł, na AOS – 140,8 mln zł, na POZ – 254,68 mln zł. Oddział warmińsko-mazurski otrzyma 2,25 mld zł, w tym na leczenie szpitalne 917 mln zł, na AOS – 177 mln zł, na POZ – 281 mln zł. Oddział wielkopolski otrzyma 5,5 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 2,39 mld zł, na AOS – 480 mln zł, na POZ – 704 mln zł. Oddział zachodniopomorski otrzyma 2,79 mld zl, w tym na leczenie szpitalne – 1,25 mld zł , na AOS – 217 mln zł, na POZ 339 mln zł.
 

Plan finansowy NFZ na 2013 rok

Źródło: Medicalnet/MZ, 21.08.2012 (zaktualizowany 21.08.2012 13:43)

Akceptacja planu NFZ na 2013 rok