"Dolnośląskie spotkania menedżerów"

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 10.11. 2023 r. w hotelu „Haston City Hotel” we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3 odbędzie się konferencja szkoleniowa w ramach „Dolnośląskich Spotkań Menedżerów Opieki Zdrowotnej”.

Tematem wiodącym będą nowości związane z Krajowym Systemem e-Faktur, ale przewidzieliśmy w drugiej części podzielenie uczestników na dwa zespoły - księgowy i menedżerski. Zachęcamy do udziału w konferencji nie tylko dyrektorów, ale także przedstawicieli służb księgowych. Ze względu na dwa obszary tematyczne od godziny 13.45 konferencja zostanie podzielona na dwie sale.

Koszt udziału uczestników jest następujący:

  • Członkowie STOMOZ: 300,00 zł netto (+VAT)
  • Osoby niebędące członkami STOMOZ: 350,00 zł netto (+VAT)
  • Kolacja (dla osób chętnych, które zgłoszą swoją obecność w formularzu rejestracyjnym): 150 zł - gotówką w dniu spotkania.

Opłaty za udział w konferencji będą dokonywane na rachunek bankowy STOMOZ, na podstawie faktury z terminem płatności, którą wystawimy i prześlemy na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Uczestnicy reprezentujący podmioty publiczne, finansujące udział w tym szkoleniu ze środków publicznych zobowiązani są do złożenia w biurze organizacyjnym, dniu szkolenia (w oryginale) podpisane i opieczętowane oświadczenie, które przesyłamy w załączeniu.

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/Ece5NxLRKvVd1VKK8
Rejestracja do dnia 7.11.2023


Liczymy na obecność dyrektorów i prezesów podmiotów leczniczych oraz pracowników służb finansowo - księgowych podmiotów leczniczych. Będzie to doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i wymiany poglądów pomiędzy menedżerami, a przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie zmian w systemie ochrony zdrowia.

W imieniu Zarządu Oddziału Dolnośląskiego
dr Iwona Mazur
Prezes Zarządu

 

Załączniki:

"Dolnośląskie spotkania menedżerów"