Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 2023

Publikacja: 15-08-2022

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ we Wrocławiu zaprasza wszystkich członków zwyczajnych i wspierających do udziału w Zwyczajnym Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12.05.2023r. o godz. 14.30 we Wrocławiu w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. H. Kamieńskiego 73a.

Planowany porządek obrad:

  • godz. 14.30 - otwarcie Zgromadzenia w pierwszym terminie
  • godz. 15.00 - otwarcie Zgromadzenia w drugim terminie
  • godz. 15.10 - wybór Prezydium Zgromadzenia
  • godz. 15.20 - sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału z działalności
  • godz. 15.30 - sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • godz. 15.40 - sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału
  • godz. 15.50 - głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału w okresie sprawozdawczym
  • godz. 16.00 - wolne wnioski, głosowanie w sprawach ewentualnych uchwał Zgromadzenia
  • godz. 16.15 - zamknięcie Zgromadzenia

Przypominamy, że prawo do głosowania przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie mają zaległości w opłacie składek członkowskich na rzecz STOMOZ.

 

Zapraszamy do udziału

W imieniu Zarządu - Prezes Zarządu Oddziału
dr Iwona Mazur

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 2023