Członek wspierający Oddz. Dolnośląskiego w Radzie NFZ

Publikacja: 15-08-2022

Joanna Jończyk - członek wspierający Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, pracownik Politechniki Białostockiej, specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, została decyzją Ministra Zdrowia powołana do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Dr Joanna Jończyk była inicjatorką rozszerzenia działalności STOMOZ na teren województwa podlaskiego, brała udział w licznych spotkaniach z dyrektorami szpitali, w celu zebrania grupy inicjatywnej wyodrębnienia z Oddziału Dolnośląskiego nowego Oddziału Podlaskiego STOMOZ. Działania te skutkowały m.in. nawiązaniem szerokiej współpracy ze Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach (którego dyrektorem jest obecna członek zarządu Bożena Łapińska), organizacją walnego zjazdu delegatów w Suwałkach, jak również wyjazdem studyjnym na Litwę. 

Życzymy sukcesów Koleżance w nowej roli, liczymy na współpracę i mamy nadzieję że podejmowanie w Radzie NFZ decyzje będą owocne dla pacjentów i świadczeniodawców. 

Członek wspierający Oddz. Dolnośląskiego w Radzie NFZ