Informacje z posiedzenia Zarządu

Publikacja: 15-08-2022

W dniu 16 maja 2012r. po raz pierwszy w nowej kadencji Zarząd Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu, w którym gościnnie uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Zebranie prowadziła nowo wybrana Prezes Oddziału Iwona Mazur.

W trakcie posiedzenia podjęto następujące decyzje:

  1. w sprawie ukonstytuowania się nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  2. w sprawie zmiany adresu siedziby Oddziału z ul. Dobrzyńskiej 21/23 na ul. Wołowską 9 we Wrocławiu
  3. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dysponowania środkami na rachunku bankowym
  4. w sprawie upoważnienia Prezesa Oddziału do zmiany banku obsługującego rachunek bankowy Oddziału
  5. w sprawie przyjęcia programu public relations Oddziału na kadencję 2012/2014
  6. w sprawie powołania zespołów problemowych ds. opiniowania aktów prawnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych

Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału zaplanowano na 13 czerwca 2012r.

Informacje z posiedzenia Zarządu