Konferencja i Walne Zebranie Członków Oddziału 2022

Publikacja: 15-08-2022

Zapraszamy do udziału w Konferencji i Walnym Zjeździe Członków Oddziału Dolnośląskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA CZŁONKÓW STOMOZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKIEM STOMOZ (NP. CZŁONEK KONSORCJUM SZPITALI WROCŁAWSKICH), KLIKNIJ TU

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Dolnośląskiego odbędzie się w dniach 2-3.09.2022 (piątek - sobota) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu „Haston City Hotel” we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia – prezes Zarządu Oddziału Iwona Mazur
 2. Powołanie prezydium zjazdu:
  1. Przewodniczącego
  2. Wiceprzewodniczącego
  3. Sekretarza
 3. Powołanie komisji zjazdowych:
  1. Komisji skrutacyjnej
  2. Komisji uchwał i wniosków
 4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału z działalności w okresie od ostatniego zjazdu
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla zarządu
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału
 7. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu
 8. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwał zgłoszonych w trakcie zjazdu Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie zjazdu

 

Zgromadzeniu towarzyszyć będzie konferencja „Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia”, w której planowane jest podjęcie następujących zagadnień:

 • Problemy związane z wdrożeniem przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Perspektywy kontraktowania świadczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2023 w województwie dolnośląskim
 • Losy reformy lecznictwa psychiatrycznego, Centra Zdrowia Psychicznego w zakresie opieki nad osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

 

Szczegóły dotyczące konferencji oraz nazwiska prelegentów prześlemy w późniejszym terminie. Po zakończeniu Zgromadzenia i Konferencji odbędzie się spotkanie towarzyskie w formie grillowej, na terenie hotelu.

Szczegóły dotyczące Zgromadzenia i towarzyszącej jej konferencji zostaną wysłane na adres e-mail członków Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ.

 

Konferencja i Walne Zebranie Członków Oddziału 2022